Är cellplast farligt?

Eldsvåda i husDen uppmärksammade branden i Greenfell Tower i London har väckt frågan om cellplastens brandfarlighet. Detta material användes som isolering i det brittiska höghuset, och används även i flera svenska småhus. Borde man vara orolig?

En av årets mest uppmärksammade händelser är branden i 24-våningshuset Greenfell Tower i North Kensington i London. 81 personer kan ha förolyckats i branden. En bidragande orsak till att denna brand blev så förödande var troligen att cellplast användes som isoleringsmaterial i byggnadens väggar.

Hur ser det då ut i Sverige? Även här används cellplast som isoleringsmaterial, och det har kunnat kopplas till flera bränder. Ett exempel är branden i Fjällbackens köpcentrum i Gävle 2006, skriver Svt Nyheter. Cellplast, som oftast kallas frigolit, består till stor del av petroleum och luft. Detta gör att materialet är lätt och har goda isoleringsegenskaper, men det gör också att materialet är mycket brandfarligt. Förutom i isolering används materialet också i flytvästar och livbojar.

När elden når isoleringen går brandförloppet mycket snabbt. Elden sprider sig snabbt i materialet, och elden blir svår att släcka. När Fjällbacken brann förstördes värden för ungefär 150 miljoner kronor.

Det är viktigt att påpeka att cellplast är ett godkänt byggnadsmaterial, och rätt hanterat ska det inte innebära en förhöjd brandrisk. Ofta behandlas materialet för att bli mer beständigt mot eld, och det kan också kapslas in. Trots det inträffar bränder fortfarande där förloppet påverkas av att huset innehåller cellplast. 2013 övertändes en lantbruksfastighet i Skövde, och 2014 brann en hembygdsgård i Herrljunga.

Cellplast i småhus

Cellplast kan användas i alla typer av konstruktioner, från köpcentrum till småhus. Det finns flera isoleringsmaterial som med ett gemensamt namn kallas cellplast, och den vanligaste typen, EPS, är också den som är mest brandfarlig. EPS står för expanderad polystyren och är den typ av isolering som användes i Greenfell Tower.

Korrekt installerad och underhållen cellplast utgör inte någon förhöjd brandrisk, men dessvärre är det svårt att få till den hermetiskt tillslutna konstruktion som krävs för att få en hög säkerhet. RISE, som tidigare hette Statens tekniska forskningsinstitut, testar cellplastsystem med avseende på deras brandsäkerhet. De system som testas är framför allt sådana som är avsedda för flerbostadshus. Om du väljer att isolera ditt småhus med cellplast är det du, som byggherre, som är ansvarig för att konstruktionen blir korrekt med avseende på brandsäkerheten. Så fort någonting avviker från hur det ser ut på ritningen ökar risken. Vid dörrar, fönster och ventiler är det svårt att få till en genomföring som skyddar plasten i brandsäkerhetshänseende.

Det är inte bara vid uppförande av konstruktionen som det är viktigt att plasten skyddas. Det gäller också att huset underhålls korrekt, så att inte isoleringen exponeras. Mindre hål i en putsfasad över cellplastisolering har dock inte visat sig vara speciellt farliga i de brandsäkerhetstester som har gjorts. Om ett hål däremot uppstår som får isoleringen att rinna ut kan en brand i materialet bli förödande.

Mer om cellplast som isoleringsmaterial finns att läsa på RISEs hemsida.