Skydda elektroniken vid åska

De flesta av oss vet att man ska dra ut tv:ns antennsladd vid ett åskväder. Men trots det är det vanligt att tv-apparater skadas när det åskar, och detsamma gäller många andra elektriska prylar i hemmen. Vad beror det på?Åskväder

Blixtar är elektriska urladdningar, som är så kraftiga att de kan förstöra mycket av den elektronik som finns i hemmen. När det åskar vet de flesta av oss att vi ska dra ur antennsladden till tv:n, men samtidigt glömmer många alla prylar som är kopplade till apparaten, som Chromecast eller Apple TV. Dessa kan ta skada, men om urladdningen är tillräckligt kraftig kan även tv:n ta skada. Routern kommer dock de flesta ihåg att koppla ur.

Nya prylar i våra hem innebär att det krävs nya rutiner, och det dröjer ofta lite innan dessa sätter sig i våra medvetanden. En pryl som gjorde entré för mindre än tio år sedan är robotgräsklipparen, som står för 15 % av alla anmälda skador. På fyra år har antalet anmälda skador på denna typ av självgående trädgårdsmaskin femdubblats, framför allt i form av indirekta nedslag. Andra anordningar som kan skadas är solceller, pooler och värmepumpar.

Skydda huset och prylarna

Med tanke på hur mycket elektronik vi har i våra hem, både inomhus och utomhus, finns det mycket som kan skadas. Å andra sidan ökar detta vinsten med att skydda elektroniken i hemmet. Det är inte svårt, men det innebär lite jobb.

  • Vid ett åskväder, dra ur alla sladdar och antennkablar, och lägg dem minst en halvmeter från uttagen. Ligger sladden närmare än så kan blixten hoppa från uttaget till kabeln.
  • Dra ur alla laddare, även sådana som inte används.
  • Installera överspänningsskydd, om du har möjlighet. Då slås strömmen automatiskt av vid en spänningstopp.
  • Har du en robotgräsklippare kan du montera ett åskskydd mellan slingan och laddstationen.